slk-logo

Oversikt over korets øvelser i 2021

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Våre korøvelser i dette året
Koret er 21 år i år.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Endringer

Justering av øvelsesplanen kommer her

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2022