slk-logo

Oversikt over korets øvelser i 2023

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Våre korøvelser i høstsemesteret

August

September

Oktober

November

Desember

Endringer

Justering av øvelsesplanen kommer her

Stemmeøvinger tilbys fra klokken 18:00
Følg med på medlemssiden når din stemme har øving

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2024