slk-logo

Dirigenten vår

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Gerd Myklebust Wang

erd Myklebust Wang 1

Vår kjære og dyktige dirigent, Gerd Myklebust Wang, forteller her litt om seg selv:

Jeg kommer fra Oslo og har tatt min musikkutdannelse ved Bergen Lærehøyskole og på Universitetet i Oslo, Musikkvitenskap. Jeg tok musikk hovedfag der i 1985 med piano som hovedinstrument og kordireksjon som en av flere fagdisipliner. Min direksjonslærer var Knut Nystedt. Jeg har også studier i Kristendom, religion og estetikk.


erd Myklebust Wang 2

Jeg har sunget i kor siden jeg var barn og i studietiden dirigerte jeg studentkoret "Oslo Chorale selskap" ( en del av Norges Kristelige Studentlags tilbud) i Oslo. Et kor som i dag er knyttet til Trefoldighetskirken. I Bergen ledet jeg et barnekor i studietiden. Jeg sang selv i "Schola Cantorum" på Musikkvitenskapelig institutt under Knut Nystedt's ledelse. Da vi flyttet til Gjøvik overtok min mann og jeg Response Ten Sing. Et stort kor på nærmere 100 ungdommer i KFUK/KFUMs regi. Det ble flere utenlandsturneer med koret, bl.a. til Sveits. Vi startet også Hunn Barnegospel i 1989. Dette var frivillig arbeid i de årene vi bodde på Gjøvik.

Jeg har vært ansatt på Tranberg videregående skole ( nå Gjøvik vgs) fra 1986-1998. Jeg jobbet først og fremst som musikklærer på Musikk-Dans- Drama linjen, men hadde også klasser i Religion og Etikk noen år.

Høsten 2000 begynte jeg i en deltidsstilling i kirken med hovedansvar for korarbeidet. Søndre Land Barnegospel som jeg allerede hadde deltatt i som leder noen år, ble jeg nå hovedleder for.

Søndre Land kirkekor ble startet høsten 2000- og i de 17 årene vi har eksistert, har vi vært med på mange fine musikkopplevelser sammen. Vi har ønsket å ha en bredde i repertoaret og å samarbeide med dyktige musikere for å videreutvikle oss.


Annet

Asmund Kristiansen hjelper også til, ved behov, med dirigering og stemmeøvelser

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2022