slk-logo

Oversikt over korets øvelser i 2019

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Våre korøvelser i dette året

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Endringer

Justering av øvelsesplanen kommer her

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2019