slk-logo

Oversikt over korets opptredner og deltagelse i 2019

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Opptredener/konserter i dette året(høst-halvåret)

Program for Allehelgensgudstjenesten

Vi synger følgende sanger:

  1. Eg veit i himmerik ei borg
  2. Bred dina vida vingar
  3. Blå salme
  4. Velsignelsen av John Rutter
  5. Herre Gud du er og bliver(postludium)

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2019