logo-slk

Korets styre

Korets styre

  1. Leder........Bjørn Myhrmoen
  2. Nestleder....Lisbeth Snuggerud
  3. Kasserer.....Øyvind Sporild
  4. Sekretær.....Jorunn Myrland
  5. Styremedlem..Gerd Myklebust Wang (dirigent)
  6. Styremedlem..Bjørn Erik Edvardsen
  7. Styremedlem..Geirdis Dahlen Holter

Styremøter

Vi avholder våre styremøter valigvis en gang i måneden