logo-slk

Oversikt over korets opptredner og deltagelse i 2019

Opptredener/konserter i dette året(vårhalvåret)

  • Søndag 7.april blir det en vårkonsert, mere info snart.
  • Onsdag 10.april blir det "påsketoner" i Hov kirke, tidspunkt senere.
  • Søndag 12.mai planlegger vi en sommerkonsert
  • Onsdag 19.juni avslutter vi vårsemesteret, kanskje med en konsert.

Endringer

Her kommer det justeringer av programmet