logo-slk

Oversikt over korets opptredner og deltagelse i 2019

Opptredener/konserter i dette året(vårhalvåret)

 • Onsdag 6.mars synger vi under Fastegudstjenesten i Hov kirke kl.19:00

  Vi synger følgende sanger:

  1. Vem skal vi gå till, Herre
  2. God be in my head
  3. Se solens skjønne lys og pragt
  4. Kyrie eleison
  5. The Lord bless you and keep you

 • Søndag 7.april blir det en vårkonsert, mere info snart.

 • Onsdag 10.april blir det "påsketoner" i Hov kirke, tidspunkt senere.

 • Søndag 12.mai planlegger vi en sommerkonsert

 • Onsdag 19.juni avslutter vi vårsemesteret, kanskje med en konsert.

Endringer

Her kommer det justeringer av programmet