slk-logo

Velkommen til Søndre Land kirkekor sin hjemmeside

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Hov kirke

NB! All aktivitet i koret opphører, i første omgang frem til Palmesøndag(5.april)

Dette som følge av coronaepidemien – og med bakgrunn i dagens vedtak fra Helsedirektoratets om forbud mot kulturarrangementer.

slk-kirken

Vi øver i Hov kirke annenhver onsdag fra kl. 19:00 til 21:30.
Vår første korøvelse i høstsemesteret 2019 blir onsdag 21.august.
Nye sangere ønskes alltid velkommen til oss.

Litt fakta

Vi er et blandet kor med litt over 35 sangglade personer.
Vi ble stiftet i år 2000.
Vi er organisert i Norges kirkesangforbund.
Vi har organisjasjons nummer 997 385 519.

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2020