logo-slk

Velkommen til Søndre Land kirkekorkor sine hjemmesider

Hov kirke

Hov kirke

Vi øver i Hov kirke annenhver onsdag fra kl. 19:00 til 21:30.
Vår første korøvelse i høstsemesteret 2018 blir onsdag 22.august.
Nye sangere ønskes alltid velkommen til oss.


Litt fakta

Vi er et blandet kor med 32 sangglade personer. Vi ble stiftet i år 2000. Vi er organisert i Norges kirkesangforbund. Vi har organisjasjons nummer 997 385 519.