SLK-logo
Velkommen til Søndre Land kirkekor sin hjemmeside

Vi synger under lysmessen i Landåsbygda kirke torsdag 14.desember kl. 19.00